แบตเตอรี่โซลิดสเตต(Solid-State Battery) คืออะไร ทำไมถึงเป็นจุดเปลี่ยนรถยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันจะเป็นแบบ Lithium-ion แต่ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างเช่น มีน้ำหนักที่มาก อาจติดไฟเมื่อชำรุด จึงมีการคิดค้นและพัฒนาแบตเตอรี่แบบ Solid-state ขึ้นมาที่จะมาแก้จุดอ่อนของแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ได้โดยทำให้แบบ Solid-state มีขนาดที่เล็กกว่า น้ำหนักเบากว่า จุดไฟได้มากกว่า มีอายุการใช้งานที่นานกว่า และทำให้ Solid-state เป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมอีกครั้งโดยเฉพาะรถยนต์ EV

แบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ต่างจากแบตเตอรี่แบบ Solid-State อย่างไร?

     เริ่มจากเข้าใจพื้นฐานการทำงานของ Lithium-ion กันก่อนว่าทำงานอย่างไร โดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่มีตัวแบ่งระหว่างขั้วไฟฟ้าของเซลล์เพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาต่อกัน โดยมี 
  • ขั้วบวก(Cathode)
  • ขั้วลบ(Anode)
  • อิเล็กโทรไลต์(Electrolyte) เป็นสารที่มีอนุภาคทำให้ประจุพร้อมเคลื่อนที่เกิดกระแสไฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้านั้น Cathode และ Anode จะต้องอยู่ห่างแตะกันไม่ได้ เป็นการป้องกันการลัดวงจร ซึ่งอิเล็กโทรไลต์เองก็ทำตัวเป็นตัวแยกขั้ว(Seperator) ด้วย 
     แบตเตอรี่จะทำหน้าที่ 2 อย่างด้วยกันคือจ่ายไฟกับรับไฟ หากแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้าประจุไอออนจะวิ่งจากขั้วลบไปยังขั้วบวก ในทางกลับกันหากต้องการชาร์จไฟกลับเข้าไปเราก็จ่ายไฟไปยังขั้วบวก จากนั้นประจุไอออนจะวิ่งจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ ในแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion นั้นจะใช้ Seperator เป็นสารอิเล็กโทรไลต์ซึ่งเป็นของเหลวหรือเจลที่มีจุดเดือดต่ำ ทำให้ไม่นำกระแสไฟฟ้า สามารถใช้เป็นตัวกลางในการกั้นเอาไว้ได้(Seperator) ได้ การใช้อิเล็กโทรไลต์มาเป็นตัวแบ่งนั้นจำเป็นต้องใช้ระยะห่างพอสมควร เพราะหากออกแบบให้ชิดกันเกินไป ระหว่างที่แบตเตอรี่ทำงานอยู่จะเกิดเส้นใย Dendrites ที่เชื่อมจากขั้วลบไปยังขั้วบวกได้ หากสองขั้วเชื่อมหากันได้จะทำให้เกิดการลัดวงจร ด้วยข้อจำกัดนี้เองทำให้เราไม่สามารถออกแบบให้สองขั้วอยู่ใกล้กันเกินไปได้ ทำให้ต้องมีพื้นที่ระหว่างขั้วบวกและลบพอสมควร
     การใช้ของเหลวมาเป็นตัวแบ่งนั้นจะใช้พื้นที่ที่ค่อนข้างมาก ด้วยข้อจำกัด Seperator ของ Lithium-ion นี้เองทำให้มีการคิดค้นนำสารอื่นที่ดีกว่ามาทดแทนของเดิม นั้นคือซิลิก้า(Silica) ซึ่งพบได้มากในทรายหรือแก้วนั้นเอง ด้วยคุณสมบัติของซิลิก้าที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า ทำให้เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นตัวแยกขั้ว(Seperator) ได้เป็นอย่างดีจึงเป็นที่มาของคำว่า Solid ที่แปลว่าของแข็งนั้นเอง  

Solid-state VS Lithium-ion Battery | ที่มา


Solid-state ดีกว่า Lithium-ion อย่างไร?

เก็บประจุได้มากกว่า: การใช้อิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของเหลว(Liquid) มาเป็น Seperator จะใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก ทำให้ขนาดของแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ ซึ่งหากเทียบแบตเตอรี่ที่ขนาดเท่ากันระหว่าง Lithium-ion และ Solid-state พบว่าแบตเตอรี่ Solid-state สามารถเก็บความจุได้มากกว่าเพราะใช้ Seperator เป็นของแข็งซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่า

ชาร์จได้เร็วขึ้น: เนื่องจาก Solid-state ได้เปลี่ยน Seperator จากของเหลวเป็นของแข็งทำให้มีความหนาแน่นพลังงานสูงขึ้นทำให้ชาร์จเร็วขึ้นมีและมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

แบตเตอรี่ Lithium-ion มีโอกาสระเบิดหรือหยุดทำงานได้: เนื่องจากสารอิเล็กโทรไลต์เป็นของเหลวทำให้อยู่ในที่อากาศร้อนมากๆจะเกิดการขยายตัวพองออกมากและทำให้เกิดการระเบิดได้ หรือในกรณีที่อากาศเย็นมากอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งทำให้ไม่สามารถเกิดการถ่ายเทประจุได้ก็ทำให้แบตเตอรี่ไม่ทำงาน

     แม้ว่าแบตเตอรี่ Solid-state จะมีข้อดีมากมาย แต่หนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดคือราคาที่ค่อนข้างแพง เพราะต้องมีการลงทุนสร้างโรงงานหรือเครื่องจักรใหม่ๆเพื่อผลิตแบตเตอรี่ ต่างจากแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ที่มีโรงงานพร้อมอยู่แล้วทำให้ได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และอีกปัญหาคืออิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็งมีโอกาสที่จะแตกร้าวและเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งผู้พัฒนาต่างคิดค้นและหาวิธีพัฒนาอยู่ในขณะนี้ ปัจจุบันแบตเตอรี่แบบ Solid-state อยู่ในช่วยวิจัยและทดลองโดยเฉพาะในรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ หากผู้พัฒนารายใดสามารถพัฒนาได้เสร็จก่อน คืออาจเป็นจุดเปลี่ยนของวงการรถยนต์ไฟฟ้าอีกครั้ง


ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2