บทความ

CI/CD คืออะไร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบซอฟต์แวร์ได้จริงหรือไม่

     CI/CD นั้นย่อมาจาก Continuous Integration/Continuous Delivery เป็น Best practice ของการ Deployment ซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ Code ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งโดยทำให้แบบอัตโนมัติ ในกระบวนการ CI/CD จะประกอบไปด้วยกระบวนทดสอบอยู่ด้วยทำให้กระบวนการ deployment มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น      โดยทั่วไปแล้ว Developer จะเขียน Code จากเครื่องของ Developer เอง (Local) เมื่อพัฒนาเสร็จแล้วก็จะส่ง Code ขึ้นไปยัง Repository โดยอาจใช้ Tool ต่างๆเช่น GitLab เป็นต้น เมื่อ Commit Code เสร็จแล้วปกติก็จะส่งให้ Tester เพื่อตรวจสอบว่า Source Code ที่นำขึ้นไปนั้นมีข้อผิดพลาดหรือไม่แต่หากใช้กระบวนการ CI/CD นั้นเราจะไม่ใช้ Tester ในการทดสอบระบบแต่เราจะใช้ Test script เพื่อทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ ดังนั้น Test script นั้นจะตรวจสอบให้ว่า Source Code ที่นำขึ้นไปนั้นมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถ้ามีข้อผิดพลาดก็จะมี Error แจ้งเตือนต่าง Tool ต่างๆที่ได้ Config ไว้ เช่น Slack หากไม่มีข้อผิดพลาดก็จะเข้าสู่กระบวนการ Deploy ต่อไป Continuous Integration คือกระบวนการรวบรวม Source Code ของ Developer เข้ามาเพื่อตรวจสอบ

Contact us

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

แร่ Rare Earth คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญขนาดนั้น

Fibonacci ความลับของตัวเลขทางคณิตศาสตร์สู่เครื่องมือวิเคราะห์หุ้น

ปลดล็อก กัญชง จากพืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจ

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

เปิดเผยทุกรายละเอียดของเทสล่า ไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์แต่เป็นการก้าวหน้าของเทคโนโลยี

เรียน ป.โท วิศว ต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องเจออะไรบ้างตั้งแต่เริ่มจนจบ

Software as a Service บริการด้านซอฟต์แวร์ที่เน้นให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2

วิเคราะห์เทรน แนวโน้มของเทคโนโลยีด้วย Gartner Hype Cycle

Data Privacy คืออะไร ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสำคัญขนาดไหน

Formal verification การหาข้อผิดพลาด การทดสอบ การทวนสอบ ขั้นสูง

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

ขายของออนไลน์ ขายอะไรดี ปัญหาโลกแตกของการเริ่มขายของออนไลน์

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต