บทความ

Six Sigma คืออะไร?

แบตเตอรี่โซลิดสเตต(Solid-State Battery) คืออะไร ทำไมถึงเป็นจุดเปลี่ยนรถยนต์ไฟฟ้า

CDC Action Zone คืออะไร

Scrum คือ

DDoS การโจมตีที่จะทำให้เว็บล่มได้

การทำ Retrospective ใน Agile

Deepfake คืออะไร

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่จากทั่วโลก

พื้นฐานองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์

AWS Lambda คืออะไร

Microservice คืออะไร

ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2