การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีกี่รูปแบบ แต่ละแบบต่างกันอย่างไร?


ชาร์จแบบเร่งด่วน (Quick Charger)

     เป็นการชาร์จแบบกระแสตรง (DC Charging) หรือเป็นการชาร์จตรงไปยังแบตเตอรี่ของรถ สามารถชาร์จจาก 0% - 80% ในเวลาประมาณ 40-60 นาที ขึ้นอยู่กำลังไฟฟ้า(วัตต์) ของตู้ชาร์จ เราจะพบการชาร์จแบบนี้ได้ตาม EV Station การที่แต่ละ EV Station จะชาร์จช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของสถานีนั้นๆ ยิ่งกำลังวัตต์มากจะยิ่งชาร์จเร็ว เช่น EV Station A มีกำลังไฟฟ้าอยู่ที่ 50 kW เวลา 20 นาทีอาจชาร์จได้ 20% EV Station B มีกำลังไฟฟ้าอยู่ที่ 120 kW เวลา 20 นาทีอาจชาร์จได้ 60% โดยทั่วไปแล้วในรถยนต์ไฟฟ้าเวลาชาร์จตาม EV Station ไม่จำเป็นต้องชาร์จเต็ม 100% ก็ได้เพราะยิ่งใกล้เต็มจะยิ่งใช้เวลานาน ปัจจุบันการคิดค่าชาร์จของ EV Station ค่อนข้างมีความซับซ้อนเพราะยังไม่มีราคากลางเหมือนอย่างน้ำมัน ค่าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้วขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย ช่วงเวลาที่ชาร์จเช่น กลางคืนจะถูกกว่าตอนกลางวัน เป็นต้น

การคำนวณระยะเวลาในการชาร์จแบบเร่งด่วน


ในการคำนวณนั้นจะใช้ 2 ค่าในการคำนวณคือ กำลังวัตต์ของ EV Station(kW) และขนาดของแบตเตอรี่(kWh) เช่น

ขนาดของแบตเตอรี่ = 50kWh
กำลังวัตต์ของ EV Station = 100kW

ดังนั้น ระยะเวลาในการชาร์จ = 0.5h(30 นาที)

30 นาทีคือการชาร์จแบบประสิทธิภาพสูงสุด แต่หากเราอยู่บนรถติดเครื่องอยู่ระยะเวลาจะเพิ่มไปอีกประมาณ 20% หรือ 42 นาที

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ชาร์จแบบรวดเร็ว (Double Speed Charge)

     เป็นการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC Charging) ใช้เวลาชาร์จประมาณ 6-8 ชั่วโมง ในการชาร์จแบบ AC กระแสไฟฟ้าที่ส่งจากเต้ารับจะส่งไฟฟ้าไปรับ On-board Charger ที่อยู่ภายในตัวรถซึ่งมันจะทำหน้าที่แปลงไฟ AC เป็นไฟ DC ด้วยกำลังไฟฟ้าที่ไม่มากและต้องมีการแปลงไฟ DC ทำให้การชาร์จแบบ AC จะช้าว่าการชาร์จโดยไฟ DC นั่นเอง


ชาร์จแบบธรรมดา (Normal Charge)

     เป็นการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC Charging) ภายในบ้านทำให้ใช้เวลาชาร์จนานกว่าแบบอื่นๆคือประมาณ 12-16 ชั่วโมง แต่การจะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านได้นั้นต้องรู้เฟส(Phase) ไฟฟ้าที่บ้านก่อนเพราะโดยทั่วไปแล้วการไฟฟ้าจะติดตั้งแบบ 1 เฟส(Single-Phase 5(15)A หรือ Single-Phase 15(45)A) ให้ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าทั่วไปเช่น หลอดไฟ พัดลม โทรทัศน์ เตารีด เครื่องซักผ้า เป็นต้น แต่ไม่เพียงพอต่อการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หากต้องการติดตั้ง EV Charger ควรเพิ่มเป็นแบบ 3 เฟส(Single-Phase 30(100)A หรือ 3-Phase 15(45)A) ซึ่งหากต้องการขยายเฟสไฟฟ้าเพิ่มสามารถติดต่อการไฟฟ้าเพื่อขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าได้ เราสามารถตรวจสอบได้ว่าบ้านเราใช้ไฟฟ้าเฟสไหนจากมิเตอร์ไฟฟ้า โดยอ่านจากค่า Type จากตัวอย่างระบุว่า 5(15) แสดงว่าบ้านนี้ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส

มิเตอร์ไฟฟ้าบอกว่าใช้ไฟ 1 เฟสป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2