DCA คืออะไร ทำไมถึงเป็นกลยุทธ์การลงทุนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ

DCA ย่อมาจาก Dollar-cost Averaging เป็นการทยอยเข้าซื้อหน่วยลงทุนโดยใช้จำนวนเงินเท่าๆกันอย่างต่อเนื่องหรือเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนนั้นเอง การซื้อหน่วยลงทุนแบบ DCA นั้นจะไม่สนใจราคาหน่วยลงทุนที่เข้าซื้อขอเพียงเข้าซื้อด้วยเวลาและจำนวนเงินเท่าๆกันนั้นเอง เช่น เข้าซื้อหุ้น A ด้วยเงิน 10,000 บาททุกๆสิ้นเดือน เป็นต้น การลงทุนแบบนี้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่ดี เหมาะกับคนที่ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะลงทุนเพียงครั้งเดียวคือต้องทยอยสะสมหรืออาจเหมาะกับการลงทุนในบางสภาวะตลาด เช่น ตลาดขาลงก็ลงทุนแบบ DCA ทยอยสะสมไปเรื่องๆเพราะไม่รู้ว่าตลาดจะลงถึงเท่าใด การลงทุนแบบ DCA นี้สามารถกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีและลดบรรยากาศความเครียดในการลงทุนได้อีกด้วย การ DCA นั้นจะเหมาะกับภาวะตลาดทุกรูปแบบหรือไม่ทั้งขาขึ้น ขาลง และ Side Way ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภาวะตลาดขาขึ้น

     ในภาวะตลาดขาขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวหรือการลงทุนแบบ DCA ก็ล้วนได้ผลกำไรแน่นอน การลงทุนแบบ DCA จะช่วยให้เราทยอยสะสมหุ้นไปเรื่อยๆเพราะการใช้เงินทุนเพียงครั้งเดียวอาจจะมากไป จากตัวอย่างเริ่มลงทุน 10,000 บาทเป็นเวลา 15 เดือน เงินทุนทั้งหมด 150,000 บาท ซึ่งตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นและนักลงทุนสะสมหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด 18,434.70 สมมติว่านักลงทุนต้องการขายในเดือนที่ 15 ซึ่งราคาหน่วยลงทุนล่าสุดขณะนั้นคือ 22 บาท ดังนั้นนักลงทุนจะขายได้ที่ราคา 405,563.40 หรือได้กำไรทั้งหมด 255,563.40 บาท

ภาวะตลาดขาลง

     ภาวะตลาดขาลงไม่ว่าจะลงทุนแบบไหนก็ล้วนขาดทุนแม้แต่ DCA ก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดกับธรุกิจที่ไม่สามารถปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยี เช่น หุ้นของบริษัทที่ขายคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ CD VDO กล้องถ่ายรูป เป็นต้น จากตัวอย่างเริ่มลงทุน 10,000 บาทเป็นเวลา 15 เดือน เงินทุนทั้งหมด 150,000 บาท ซึ่งตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลงและนักลงทุนสะสมหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด 16,862.56 สมมติว่านักลงทุนต้องการขายในเดือนที่ 15 ซึ่งราคาหน่วยลงทุนล่าสุดขณะนั้นคือ 4 บาท ดังนั้นนักลงทุนจะขายได้ที่ราคา 67,450.24 หรือขาดทุน 82,549.76 บาท

ภาวะตลาด Side Way

     เป็นภาวะที่ตลาดไม่ได้มีแนวโน้มเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงอย่างชัดเจนคือเคลื่อนที่ขึ้นๆลงๆนั่นเอง จากตัวอย่างเริ่มลงทุน 10,000 บาทเป็นเวลา 15 เดือน เงินทุนทั้งหมด 150,000 บาท ซึ่งตลาดมีแนวโน้มเป็นแบบ Side Way และนักลงทุนสะสมหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด 11,934.52 สมมติว่านักลงทุนต้องการขายในเดือนที่ 15 ซึ่งราคาหน่วยลงทุนล่าสุดขณะนั้นคือ 15 บาท ดังนั้นนักลงทุนจะขายได้ที่ราคา 179,017.80 หรือได้กำไรทั้งหมด 29,017.80 บาท

ข้อดีของ DCA

 • เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
 • สามารถสะสมหุ้นที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง
 • เป็นการสร้างวินัยในการลงทุน เช่น เมื่อเงินเดือนออกจะบังคับตัวเองให้ตัดเงินมาลงทุนแบบ DCA ทุกๆเดือน
 • ลดความเครียดในการลงทุน

ข้อเสียของ DCA

 • ไม่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้น (น้อยกว่า 5 ปี)
 • ไม่เหมาะกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่ด้อยค่าลงไปเรื่อยๆ

DCA เหมาะกับสินทรัพย์แบบไหนบ้าง

 • กองทุนรวมต่างๆ
 • ซื้อกองทุนหุ้นอิงดัชนี เช่น SET50 SET100 เป็นต้น
 • ตราสารหนี้
 • พันธบัตรรัฐบาล
 • ทองคำ
 • ซื้อหลายๆแบบรวมกัน


ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2

วิเคราะห์เทรน แนวโน้มของเทคโนโลยีด้วย Gartner Hype Cycle

Data Privacy คืออะไร ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสำคัญขนาดไหน

Formal verification การหาข้อผิดพลาด การทดสอบ การทวนสอบ ขั้นสูง

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต