DCA คืออะไร ทำไมถึงเป็นกลยุทธ์การลงทุนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ

DCA ย่อมาจาก Dollar-cost Averaging เป็นการทยอยเข้าซื้อหน่วยลงทุนโดยใช้จำนวนเงินเท่าๆกันอย่างต่อเนื่องหรือเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนนั้นเอง การซื้อหน่วยลงทุนแบบ DCA นั้นจะไม่สนใจราคาหน่วยลงทุนที่เข้าซื้อขอเพียงเข้าซื้อด้วยเวลาและจำนวนเงินเท่าๆกันนั้นเอง เช่น เข้าซื้อหุ้น A ด้วยเงิน 10,000 บาททุกๆสิ้นเดือน เป็นต้น การลงทุนแบบนี้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่ดี เหมาะกับคนที่ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะลงทุนเพียงครั้งเดียวคือต้องทยอยสะสมหรืออาจเหมาะกับการลงทุนในบางสภาวะตลาด เช่น ตลาดขาลงก็ลงทุนแบบ DCA ทยอยสะสมไปเรื่องๆเพราะไม่รู้ว่าตลาดจะลงถึงเท่าใด การลงทุนแบบ DCA นี้สามารถกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีและลดบรรยากาศความเครียดในการลงทุนได้อีกด้วย การ DCA นั้นจะเหมาะกับภาวะตลาดทุกรูปแบบหรือไม่ทั้งขาขึ้น ขาลง และ Side Way ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภาวะตลาดขาขึ้น

     ในภาวะตลาดขาขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวหรือการลงทุนแบบ DCA ก็ล้วนได้ผลกำไรแน่นอน การลงทุนแบบ DCA จะช่วยให้เราทยอยสะสมหุ้นไปเรื่อยๆเพราะการใช้เงินทุนเพียงครั้งเดียวอาจจะมากไป จากตัวอย่างเริ่มลงทุน 10,000 บาทเป็นเวลา 15 เดือน เงินทุนทั้งหมด 150,000 บาท ซึ่งตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นและนักลงทุนสะสมหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด 18,434.70 สมมติว่านักลงทุนต้องการขายในเดือนที่ 15 ซึ่งราคาหน่วยลงทุนล่าสุดขณะนั้นคือ 22 บาท ดังนั้นนักลงทุนจะขายได้ที่ราคา 405,563.40 หรือได้กำไรทั้งหมด 255,563.40 บาท

ภาวะตลาดขาลง

     ภาวะตลาดขาลงไม่ว่าจะลงทุนแบบไหนก็ล้วนขาดทุนแม้แต่ DCA ก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดกับธรุกิจที่ไม่สามารถปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยี เช่น หุ้นของบริษัทที่ขายคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ CD VDO กล้องถ่ายรูป เป็นต้น จากตัวอย่างเริ่มลงทุน 10,000 บาทเป็นเวลา 15 เดือน เงินทุนทั้งหมด 150,000 บาท ซึ่งตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลงและนักลงทุนสะสมหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด 16,862.56 สมมติว่านักลงทุนต้องการขายในเดือนที่ 15 ซึ่งราคาหน่วยลงทุนล่าสุดขณะนั้นคือ 4 บาท ดังนั้นนักลงทุนจะขายได้ที่ราคา 67,450.24 หรือขาดทุน 82,549.76 บาท

ภาวะตลาด Side Way

     เป็นภาวะที่ตลาดไม่ได้มีแนวโน้มเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงอย่างชัดเจนคือเคลื่อนที่ขึ้นๆลงๆนั่นเอง จากตัวอย่างเริ่มลงทุน 10,000 บาทเป็นเวลา 15 เดือน เงินทุนทั้งหมด 150,000 บาท ซึ่งตลาดมีแนวโน้มเป็นแบบ Side Way และนักลงทุนสะสมหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด 11,934.52 สมมติว่านักลงทุนต้องการขายในเดือนที่ 15 ซึ่งราคาหน่วยลงทุนล่าสุดขณะนั้นคือ 15 บาท ดังนั้นนักลงทุนจะขายได้ที่ราคา 179,017.80 หรือได้กำไรทั้งหมด 29,017.80 บาท

ข้อดีของ DCA

 • เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
 • สามารถสะสมหุ้นที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง
 • เป็นการสร้างวินัยในการลงทุน เช่น เมื่อเงินเดือนออกจะบังคับตัวเองให้ตัดเงินมาลงทุนแบบ DCA ทุกๆเดือน
 • ลดความเครียดในการลงทุน

ข้อเสียของ DCA

 • ไม่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้น (น้อยกว่า 5 ปี)
 • ไม่เหมาะกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่ด้อยค่าลงไปเรื่อยๆ

DCA เหมาะกับสินทรัพย์แบบไหนบ้าง

 • กองทุนรวมต่างๆ
 • ซื้อกองทุนหุ้นอิงดัชนี เช่น SET50 SET100 เป็นต้น
 • ตราสารหนี้
 • พันธบัตรรัฐบาล
 • ทองคำ
 • ซื้อหลายๆแบบรวมกัน


ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2