แร่ Rare Earth คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญขนาดนั้น
แร่ Rare Earth (แรร์เอิร์ธ) เป็นแร่ที่มีคุณสมบัติเหมือนโลหะ คำว่า Rare Earth แปลว่าหายาก การหายากนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหายากเหมือนทองคำแต่เป็นกระบวนการที่สกัดเพื่อนำมาใช้งานนั้นยากมาก สารที่สกัดจากแร่ใช้เป็นส่วนประกอบของการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบตเตอรี่ แผงวงจร ชิปประมวลผล คอมพิวเตอร์ เครื่องบิน จรวด เป็นต้น

Rare Earth ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 17 ชนิด ได้แก่

Atomic Number   Symbol             Name                    
21 Sc Scandium
39 Y Yttrium
57 La Lanthanum
58 Ce Cerium
59 Pr Praseodymium
60 Nd Neodymium
61 Pm Promethium
62 Sm Samarium
63 Eu Europium
64 Gd Gadolinium
65 Tb Terbium
66 Dy Dysprosium
67 Ho Holmium
68 Er Erbium
69 Tm Thulium
70 Yb Ytterbium
71 Lu Lutetium

สัดส่วนการใช้ Rare Earth นั้นถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง 
1. กระจก (Glass) 26%
2. แม่เหล็ก (Magnets) 21%
3. สารตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalysts) 19%
4. แบตเตอรี่ (batteries) 11%
5. โลหะผสม หรือ อัลลอย (Metal alloys) 7%
6. เซรามิกส์  (Ceramics) 6%
7. สารเรืองแสง (Phosphors) 4% จะใช้เป็นวัสดุในหลอดภาพของจอคอมพิวเตอร์


เปอร์เซ็นสัดส่วนการใช้ Rare Earth ในอุตสาหกรรมต่างๆ


ลำดับประเทศที่สามารถผลิตแร่ Rare Earth ได้
1. ประเทศจีน กำลังการผลิต 105,000 เมตริกตัน
2. ประเทศออสเตรเลีย กำลังการผลิต 20,000 เมตริกตัน
3. ประเทศรัสเซีย กำลังการผลิต 3,000 เมตริกตัน
4. ประเทศบราซิล กำลังการผลิต 2,000 เมตริกตัน
5. ประเทศไทย กำลังการผลิต 1,600 เมตริกตัน
6. ประเทศอินเดีย กำลังการผลิต 1,500 เมตริกตัน
7. ประเทศมาเลเซีย กำลังการผลิต 300 เมตริกตัน
8. ประเทศเวียดนาม กำลังการผลิต 100 เมตริกตัน

แร่ Rare Earth กลายเป็นข้อต่อรองในสงครามการค้า
     จากนโยบายการตั้งกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนทำให้ทั้งสองประเทศขึ้นภาษีในสินค้าต่างๆระหว่างกันแต่ดูเหมือนว่าจีนกำลังมีไม้เด็ดอยู่ เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่สามารถผลิตแร่ Rare Earth ได้มากสุดและเป็นกำลังการผลิตหลักของโลกด้วยซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่ต้องใช้แร่ชนิดนี้มากที่สุดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจีนสามารถนำประเด็นนี้มาข้อต่อรองกับสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งถ้าจีนหยุดขายแร่ Rare Earth ก็อาจทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบ

Reference:
- https://www.ft.com/content/5104d84d-a78f-4648-b695-bd7e14c135d6
- http://www.argusjapan.com/cgi-bin/MetalsForum2018/RareEarths_ArgusMetalForum.pdf
- https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/rare-earth-elementป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2

วิเคราะห์เทรน แนวโน้มของเทคโนโลยีด้วย Gartner Hype Cycle

Data Privacy คืออะไร ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสำคัญขนาดไหน

Formal verification การหาข้อผิดพลาด การทดสอบ การทวนสอบ ขั้นสูง

Fibonacci ความลับของตัวเลขทางคณิตศาสตร์สู่เครื่องมือวิเคราะห์หุ้น