ปลดล็อก กัญชง จากพืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจ

 


    แต่ก่อนนั้นกัญชงเป็นพืชที่ไม่สามารถครอบครองได้ ผิดกฏการครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) แต่ปัจจุบันได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือไม่ไว้ครอบครองได้หากมีการขออนุญาต ซึ่งกัญชงนี้เป็นพืชที่มีสรรพคุณที่มีประโยชน์อยู่หลายอย่างเนื่องจากมีสารบางตัวที่ทำให้ผ่อนคลาย เช่น เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เกราะกันกระสุน เครื่องสำอาง ส่วนประกอบของเครื่องบน เป็นต้น ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชงได้หลากหลายและสามารถสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจให้มีมูลค่านับแสนล้านได้

รู้จักกัญชงก่อน

ชื่อภาษาไทย : กัญชง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Hemp

สารประกอบเคมีที่พบได้ในกัญชง : 

  • (THC) Tetrahydrocannabinol เป็นสารออกฤทธิ์ทางจิตประสาททำให้เมา การสกัดสารเคมีจาก THC นั้นสามารถนำมาช่วยรักษาอาการของโรคต่างๆได้ เช่น ลดอาการปวดแบบเรื้อรัง ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ช่วยผ่อนคลาย แต่หากได้รับสารนี้ในปริมาณที่มากเกินไปแล้วจะทำให้เกิดอาการประสาทหลอน ในประเทศไทยถ้าค่า THC ของต้นกัญชงมีน้อยกว่า 1% จะเรียกว่ากัญชงแต่ถ้าค่า THC มากกว่า 1% จะถือว่าเป็นกัญชาและถือว่าเป็นยาเสพติดที่ใช้โทษ ถึงแม้ว่าจะเป็นเมล็ดกัญชงแต่ค่า THC เกิน 1% ก็ให้ถือว่าเป็นกัญชง
  • (CBD) Cannabidiol เป็นสารที่ไม่มีฤทธิ์ต่อประสาท การสกัดสารเคมีจาก CBD นั้นสามารถนำมาช่วยรักษาอาการของโรงต่างๆได้ เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อ ไมเกรน โรคไขข้ออักเสบ ผลิตภัณฑ์กลุ่มรักษาสิว ให้เป็นส่วนประกอบในอาหาร และเครื่องสำอางได้อีกด้วย สาร CBD ของกัญชงนี้เองเป็นเป็นสารที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก ยิ่ง THC ที่มีค่าน้อยและ CBD มีค่ามากกว่า THC หลายๆเท่า ยิ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก เช่น THC มีค่า 0.2% CBD มีค่า 5% ในกฎกระทรวงฯนั้นระบุไว้ว่าหากมีการสกัดสาร CBD ออกมาค่าสาร THC จะต้อง < 0.2% ถึงจะไม่เป็นสารเสพติดให้โทษ

ข้อแตกต่างระหว่างกัญชงและกัญชา

     กัญชงกับกัญชานั้นเป็นพืชที่มีสายพันธุ์เดียวกันคือแคนนาบิสซึ่งสามารถแยกสายพันธุ์ที่1 ได้เป็นกัญชง และสายพันธุ์ที่2 เป็นกัญชานั้นเอง ถึงแม้พืชทั้งสองจะมีความใกล้เคียงกันแต่ก็มีข้อแตกต่างทางสายภาพและทางเคมีดังนี้
1. ลำต้นของกัญชงจะสูงกว่ากัญชาคือกัญชงจะมีลำต้นสูงกว่า 2 เมตรแต่กัญชาจะมีลำต้นต่ำกว่า 2 เมตรเป็นพุ่มเตี้ยๆ
2. ใบของกัญชงจะมีลักษณะการขึ้นแบบกระจัดกระจายส่วนใบของกัญชาจะขึ้นแบบหนาแน่น
3. ใบของกัญชงจะเรียวยาวและสีจะอ่อนกว่ากัญชา
4. กัญชงมีสาร THC ที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาทไม่เกิน 0.3% ซึ่งต่ำกว่ากัญชาที่มีสาร THC 5-30%
5. กัญชงมีสาร CBD ปริมาณที่มากกว่ากัญชาซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อการรักษาโรค


ข้อแตกต่างกัญชงกับกัญชา | ที่มา

สร้างกัญชงสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างไร

     สิ่งที่จะสร้างมูลค่าให้กับกัญชงในภาคอุตสาหกรรมคือการสกัดนำสาร CBD ไปใช้หลากหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งมูลค่าการเติมโตของสาร CBD ทั่วโลกอยู่ที่ 40% - 50% ต่อปี ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกและเก็บเกี่ยวต้นกัญชงนั้นจะใช้ระยะเวลาเพียง 3-4 เดือน ต่อการเก็บเกี่ยวหนึ่งครั้ง ราคาที่รับซื้อจากเกษตรนั้นจะอยู่ตั้งแต่ 250 - 10,000 ร้อยต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับสารพันธุ์เป็นหลักยิ่งสายพันธุ์ที่ THC น้อยและ CBD สูงยิ่งแพง แต่ในเมืองไทยนั้นการปลูกจำกัดแค่ 4 สายพันธุ์เท่านั้นราคาไม่อยู่ที่หลักร้อยต่อกิโลกรัม แต่ละส่วนประสอบสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

เส้นใยกัญชง : ด้วยคุณสมบัติของเส้นใยที่แข็งแรงสามารถสร้างเป็น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เสื้อเกราะกันกระสุน  Fiberglass ที่เป็นโครงสร้างของ Super care หรือส่วนประกอบของเครื่องบินได้
เมล็ด : จะสะกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง เพื่อใช้เป็นอาหารเสริม เครื่องสำอาง อาหาร และเครื่องดื่ม
ช่อดอก : ปกติแล้วส่วนของช่อดอกนั้นมีสาร THC ที่สูงที่อาจจะมากกว่า 1% ดังนั้นจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ได้เนื่องจากจัดว่าเป็นสารเสพติดให้โทษ

กัญชงสายพันธุ์คุณภาพ

     ปัจจุบันในกัญชงมีหลายสายพันธุ์มากซึ่งสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการสูงคือสายพันธุ์ที่มีค่า THC น้อยๆ และ CBD สูงๆ ยิ่ง CBD สูงมากเท่าไหร่ยิ่งดีนั้นเพราะค่า CBD นี้เองเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมแต่ในประเทศไทยนั้นอนุญาตปลูกกัญชงเพียง 4 สายพันธุ์ที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้นการปลูกกัญชงเหมือนกันแต่รายได้อาจจะแตกต่างกันไป การนำกัญชงสายพันธุ์ที่ดีจากต่างประเทศมาปลูกประเทศไทยอาจจะทำให้ได้ค่า THC และ CBD ที่แตกต่างกันไปเพราะสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน ดังนั้นสำหรับประเทศไทยยังจำเป็นต้องวิจัยสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับประเทศไทยเพื่อให้ค่า CBD สูงและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ขั้นตอนการปลูกกัญชง

1. ทุกคนทุกภาคส่วนสามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้
2. ขออนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดที่ต้องการปลูกจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 120 วัน
3. ปลูกในพื้นที่ๆได้รับอนุญาตเท่านั้น
4. ค่า THC ที่ได้จากการปลูกไม่เกิน 1% หากเกินจะต้องทำลายหรือจำหน่ายช่อดอกให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
5. เตรียมเอกสารบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และโฉนดที่ดินที่ใช้ในการปลูกกัญชง
6. ใบสั่งซื้อจากผู้จัดซื้อเพื่อระบุได้ว่าจะขายให้ใคร


Reference :
  • https://www.thaibicusa.com/2019/05/10/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99/
  • กฎหมายเกี่ยวกับกัญชง : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/107/T_0011.PDF
  • https://www.youtube.com/watch?v=rQlFZzZ00jQ
  • http://planfda.fda.moph.go.th/e-Meeting/training_description.php?agenda_description=663


ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2