ปลดล็อก กัญชง จากพืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจ

 


    แต่ก่อนนั้นกัญชงเป็นพืชที่ไม่สามารถครอบครองได้ ผิดกฏการครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) แต่ปัจจุบันได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือไม่ไว้ครอบครองได้หากมีการขออนุญาต ซึ่งกัญชงนี้เป็นพืชที่มีสรรพคุณที่มีประโยชน์อยู่หลายอย่างเนื่องจากมีสารบางตัวที่ทำให้ผ่อนคลาย เช่น เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เกราะกันกระสุน เครื่องสำอาง ส่วนประกอบของเครื่องบน เป็นต้น ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชงได้หลากหลายและสามารถสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจให้มีมูลค่านับแสนล้านได้

รู้จักกัญชงก่อน

ชื่อภาษาไทย : กัญชง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Hemp

สารประกอบเคมีที่พบได้ในกัญชง : 

  • (THC) Tetrahydrocannabinol เป็นสารออกฤทธิ์ทางจิตประสาททำให้เมา การสกัดสารเคมีจาก THC นั้นสามารถนำมาช่วยรักษาอาการของโรคต่างๆได้ เช่น ลดอาการปวดแบบเรื้อรัง ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ช่วยผ่อนคลาย แต่หากได้รับสารนี้ในปริมาณที่มากเกินไปแล้วจะทำให้เกิดอาการประสาทหลอน ในประเทศไทยถ้าค่า THC ของต้นกัญชงมีน้อยกว่า 1% จะเรียกว่ากัญชงแต่ถ้าค่า THC มากกว่า 1% จะถือว่าเป็นกัญชาและถือว่าเป็นยาเสพติดที่ใช้โทษ ถึงแม้ว่าจะเป็นเมล็ดกัญชงแต่ค่า THC เกิน 1% ก็ให้ถือว่าเป็นกัญชง
  • (CBD) Cannabidiol เป็นสารที่ไม่มีฤทธิ์ต่อประสาท การสกัดสารเคมีจาก CBD นั้นสามารถนำมาช่วยรักษาอาการของโรงต่างๆได้ เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อ ไมเกรน โรคไขข้ออักเสบ ผลิตภัณฑ์กลุ่มรักษาสิว ให้เป็นส่วนประกอบในอาหาร และเครื่องสำอางได้อีกด้วย สาร CBD ของกัญชงนี้เองเป็นเป็นสารที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก ยิ่ง THC ที่มีค่าน้อยและ CBD มีค่ามากกว่า THC หลายๆเท่า ยิ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก เช่น THC มีค่า 0.2% CBD มีค่า 5% ในกฎกระทรวงฯนั้นระบุไว้ว่าหากมีการสกัดสาร CBD ออกมาค่าสาร THC จะต้อง < 0.2% ถึงจะไม่เป็นสารเสพติดให้โทษ

ข้อแตกต่างระหว่างกัญชงและกัญชา

     กัญชงกับกัญชานั้นเป็นพืชที่มีสายพันธุ์เดียวกันคือแคนนาบิสซึ่งสามารถแยกสายพันธุ์ที่1 ได้เป็นกัญชง และสายพันธุ์ที่2 เป็นกัญชานั้นเอง ถึงแม้พืชทั้งสองจะมีความใกล้เคียงกันแต่ก็มีข้อแตกต่างทางสายภาพและทางเคมีดังนี้
1. ลำต้นของกัญชงจะสูงกว่ากัญชาคือกัญชงจะมีลำต้นสูงกว่า 2 เมตรแต่กัญชาจะมีลำต้นต่ำกว่า 2 เมตรเป็นพุ่มเตี้ยๆ
2. ใบของกัญชงจะมีลักษณะการขึ้นแบบกระจัดกระจายส่วนใบของกัญชาจะขึ้นแบบหนาแน่น
3. ใบของกัญชงจะเรียวยาวและสีจะอ่อนกว่ากัญชา
4. กัญชงมีสาร THC ที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาทไม่เกิน 0.3% ซึ่งต่ำกว่ากัญชาที่มีสาร THC 5-30%
5. กัญชงมีสาร CBD ปริมาณที่มากกว่ากัญชาซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อการรักษาโรค


ข้อแตกต่างกัญชงกับกัญชา | ที่มา

สร้างกัญชงสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างไร

     สิ่งที่จะสร้างมูลค่าให้กับกัญชงในภาคอุตสาหกรรมคือการสกัดนำสาร CBD ไปใช้หลากหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งมูลค่าการเติมโตของสาร CBD ทั่วโลกอยู่ที่ 40% - 50% ต่อปี ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกและเก็บเกี่ยวต้นกัญชงนั้นจะใช้ระยะเวลาเพียง 3-4 เดือน ต่อการเก็บเกี่ยวหนึ่งครั้ง ราคาที่รับซื้อจากเกษตรนั้นจะอยู่ตั้งแต่ 250 - 10,000 ร้อยต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับสารพันธุ์เป็นหลักยิ่งสายพันธุ์ที่ THC น้อยและ CBD สูงยิ่งแพง แต่ในเมืองไทยนั้นการปลูกจำกัดแค่ 4 สายพันธุ์เท่านั้นราคาไม่อยู่ที่หลักร้อยต่อกิโลกรัม แต่ละส่วนประสอบสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

เส้นใยกัญชง : ด้วยคุณสมบัติของเส้นใยที่แข็งแรงสามารถสร้างเป็น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เสื้อเกราะกันกระสุน  Fiberglass ที่เป็นโครงสร้างของ Super care หรือส่วนประกอบของเครื่องบินได้
เมล็ด : จะสะกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง เพื่อใช้เป็นอาหารเสริม เครื่องสำอาง อาหาร และเครื่องดื่ม
ช่อดอก : ปกติแล้วส่วนของช่อดอกนั้นมีสาร THC ที่สูงที่อาจจะมากกว่า 1% ดังนั้นจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ได้เนื่องจากจัดว่าเป็นสารเสพติดให้โทษ

กัญชงสายพันธุ์คุณภาพ

     ปัจจุบันในกัญชงมีหลายสายพันธุ์มากซึ่งสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการสูงคือสายพันธุ์ที่มีค่า THC น้อยๆ และ CBD สูงๆ ยิ่ง CBD สูงมากเท่าไหร่ยิ่งดีนั้นเพราะค่า CBD นี้เองเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมแต่ในประเทศไทยนั้นอนุญาตปลูกกัญชงเพียง 4 สายพันธุ์ที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้นการปลูกกัญชงเหมือนกันแต่รายได้อาจจะแตกต่างกันไป การนำกัญชงสายพันธุ์ที่ดีจากต่างประเทศมาปลูกประเทศไทยอาจจะทำให้ได้ค่า THC และ CBD ที่แตกต่างกันไปเพราะสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน ดังนั้นสำหรับประเทศไทยยังจำเป็นต้องวิจัยสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับประเทศไทยเพื่อให้ค่า CBD สูงและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ขั้นตอนการปลูกกัญชง

1. ทุกคนทุกภาคส่วนสามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้
2. ขออนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดที่ต้องการปลูกจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 120 วัน
3. ปลูกในพื้นที่ๆได้รับอนุญาตเท่านั้น
4. ค่า THC ที่ได้จากการปลูกไม่เกิน 1% หากเกินจะต้องทำลายหรือจำหน่ายช่อดอกให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
5. เตรียมเอกสารบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และโฉนดที่ดินที่ใช้ในการปลูกกัญชง
6. ใบสั่งซื้อจากผู้จัดซื้อเพื่อระบุได้ว่าจะขายให้ใคร


Reference :
  • https://www.thaibicusa.com/2019/05/10/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99/
  • กฎหมายเกี่ยวกับกัญชง : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/107/T_0011.PDF
  • https://www.youtube.com/watch?v=rQlFZzZ00jQ
  • http://planfda.fda.moph.go.th/e-Meeting/training_description.php?agenda_description=663


ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2

วิเคราะห์เทรน แนวโน้มของเทคโนโลยีด้วย Gartner Hype Cycle

Data Privacy คืออะไร ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสำคัญขนาดไหน

Formal verification การหาข้อผิดพลาด การทดสอบ การทวนสอบ ขั้นสูง

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต