Akamai คือ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
     ก่อนที่จะเข้าใจ Akamai นั้นอยากให้เข้าใจหลักการทำงานของ Caching กันก่อนว่าเป็นอย่างไร Caching นั้นเป็นหน่วยความจำชั่วคราวอย่างหนึ่งเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นรวดเร็ว เพื่อให้การเรียกข้อมูลนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการทำผัดกระเพราก็ไปซื้อวัตถุดิบที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อมาทำอาหารและยิ่งเป็นเมนูโปรดต้องการทานบ่อยๆ เราก็จะซื้อวัตถุมาไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะได้ไหม่ต้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ตบ่อยๆ เป็นการประหยัดเวลา หลักกการทำงานของ Caching เป็น Key หลักในการทำงานของ CDN (Content Delivery Network) ที่ Akamai เรียกใช้นั้นเอง

     CDN (Content Delivery Network) นั้นมีหลักการทำงานคือ CDN จะมีการกระจายเครื่อง servers หรือ Edge servers ไว้ตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลก เพื่อทำหน้าที่รับส่งข้อมูลและสำรองข้อมูลไว้ (Caching) ซึ่งทำให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มี servers ตั้งอยู่ที่อเมริกา การรับส่งข้อมูลตรงจากเครื่อง server คงเป็นไปได้ช้าเพราะพื้นที่ตั้งตัว server นั้นอยู่ไกล การใช้ CDN เข้ามาช่วยนั้นก็คือการนำข้อมูลจากเครื่อง servers มาตั้งใกล้เราหรือตั้งภายในประเทศไทยเราเอง เพื่อให้การเรียกข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริการเกี่ยวกับ CDN ของ Akamai มีดังนี้

1. Cloud and Enterprise Security
     เป็นการสร้างความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของเราเอง ป้องกันการโจมตีละภัยคุกคามต่างๆ

2. Web and Mobile Performance
     เป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วทั้งเว็บไซต์และโมบายเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยจากอุปกรณ์ต่างๆ

3. Media Delivery
     เป็นการส่งไฟล์มีเดียคุณภาพสูง ราบรื่นไร้การติดขัดไปยังผู้ใช้งาน

4. Network Operator Solutions
     เป็นการออกแบบระบบ Network เพื่อปกป้องสินทรัพย์ของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะระบบเครือข่ายบนคลาวด์


Reference:


ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2